Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen är till för dig som inte är klar med grundskolans kurser. Målet är att bli behörig till gymnasiet.

Vilket introduktionsprogram du kan läsa beror på vilka ämnen du saknar behörighet i. Ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din skola för att diskutera dina möjligheter.

Programinriktat val

För dig som inte är behörig, men har minst sex godkända betyg:

  1. Sve/sva, ma + fyra betyg
  2. Sve/sva, eng + fyra betyg
  3. Sve/sva, eng, ma + tre betyg

Du kan söka programinriktat val mot yrkesprogram.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ vänder sig till dig som saknar betyg för att komma in på ett nationellt program. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen, gymnasieämnen och ibland praktik eller
andra motivationshöjande insatser.

Följ oss

Illustrerad bild av Degefors kommun i gråskala med de mest kända landmärkena och kultursymbolerna.