Bygg- och anläggningsprogrammet

Vill du vara med och bygga framtidens moderna bostäder eller renovera och bygga om äldre byggnader? Då är Bygg– och anläggningsprogrammet något för dig.

På Bygg- och anläggningsprogrammet får du lära dig att arbeta med byggnation. Du får kunskap om hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt samtidigt som du lär dig om branschens olika yrken och arbetsprocesser. På programmet läggs stor vikt vid säkerhets- och arbetsmiljöfrågor, bland annat för att undvika arbetsskador.

Nära kontakt med branschen

Programmet innehåller mycket praktisk träning och du får även öva dina
färdigheter på en riktig arbetsplats under minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). Gymnasiet har samarbete med många olika företag i byggbranschen, både stora och små. Då har du chansen att visa upp dig för olika arbetsgivare och skaffa dig bra referenser inför framtiden. Efter utbildningen kan du söka arbete direkt som till exempel snickare, golvläggare.

Husbyggnad

Inriktningen Husbyggnad ger dig kunskaper och färdigheter i nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler.

Programmet kan kombineras med elitfotbollsutbildning NIU (nationell idrottsutbildning) och även LIU (lokal idrottsutbildning)

Följ oss

Illustrerad bild av Degefors kommun i gråskala med de mest kända landmärkena och kultursymbolerna.